Uitslag enquete n.a.v. bijeenkomst 3 november

Uitslag enquete n.a.v. bijeenkomst 3 november

Uit de werksessies van de bijeenkomst begin november, kwam een zestal thema’s. We vroegen jullie welke van deze thema’s jij verder uitgediept zou willen zien. De uitslag laat zien dat met name het domeinoverstijgend werken en het betrekken van de volgende generatie het meest belangrijk worden gevonden. Uitdagende onderwerpen die niet alleen op het thema duurzaamheid van toepassing zijn.

In de komende periode gaan we kijken hoe we daar vorm aan kunnen geven.