Privacy verklaring

Privacy statement

datum laatst gewijzigd: 11 december 2020

Inleiding

Voor je ligt de privacy verklaring van 025. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door 025.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Cultuurregio 025

025 is de cultuurregio Arnhem Nijmegen en omliggende Gemeenten. Dit samenwerkings-verband is in 2018 ontstaan op initiatief van de Gemeenten Arnhem en Nijmegen, de Provincie Gelderland en de culturele netwerken van Arnhem (CNA) en Nijmegen (CNN).

 

 

Doel gegevens

025  verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven 025 stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn informatief voor het netwerk en gericht op kennisdeling. Je voornaam, achternaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website. Daarnaast kan je mondeling of via de mailbericht gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met 025 via de website. In dit formulier wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een antwoord te kunnen geven op jouw vraag, zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer.
 3. Analyse De website van 025 verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

Ontvangers

025 verwerkt en beheert de ontvangen gegevens d.m.v.:

 1. Mailchimp De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres, achternaam en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Hosting De e-mail van 025 wordt gehost bij Prode. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Prode.

Opslagperiode

025 bewaart jouw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@cultuurregio025.nl .
 2. Contact opnemen Op het moment dat je contact opneemt met 025 via mail, dan worden gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 3. Analyse De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

025 maakt van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door 025 of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van 025 prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij 025 vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met 025. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 2. Recht op rectificatie Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door 025. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij 025 vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat 025 niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wil jij niet dat 025 jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Plichten

025 verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het informeren van en delen van kennis in het netwerk. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het vervullen van onze taak. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan 025 de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met 025 met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het uitbreiden van het netwerk), dan zal eerst jouw toestemming daarvoor worden gevraagd.

025 behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk vereist is of wanneer 025 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van 025 te beschermen. Daarbij proberen wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Postadres:          Broekstraat 32 6828 PZ Arnhem
Email-ailadres:  info@cultuurregio025.nl
Website:              www.025arnhemnijmegen.nl