Nieuwe naam Cultuurregio 025

025 Arnhem Nijmegen wordt Cultuurregio 025

“Eerst succes maken, dan succes delen.” Onder die noemer startte cultuurregio 025 in 2018. Nu werken we aan de volgende fase en betrekken we culturele organisaties en overheden vanuit de hele regio bij de doorontwikkeling van 025. Daar hoort een andere naam bij: 025 Arnhem Nijmegen wordt Cultuurregio 025.

Beginnend bij de steden Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland en de 25 leden van CNA en CNN is er een stevig fundament gelegd voor de doorontwikkeling van 025. Met ingang van 2021 zijn we volop bezig deze volgende fase vorm te geven. Daarbij verbreden we de horizon van onze ambities en betrekken we culturele organisaties en overheden uit de regio. Dit betreft instellingen en overheden van de volgende gemeenten:

Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar.

 

De url van de website is reeds aangepast naar: www.cultuurregio025.nl Met ingang van mei worden ook de emailadressen gewijzigd, maar het oude emailadres blijft voorlopig bruikbaar.

De inhoudelijke samenwerking zal de komende jaren worden uitgewerkt. Wat we willen bereiken blijft onveranderd overeind.

We werken samen aan:

  • de versterking van de culturele samenwerking tussen instellingen, cultuurnetwerken en overheden;
  • een cultuuraanbod dat beter aansluit bij de wensen en behoeften van het publiek in de gehele regio;
  • een kansrijk en onderscheidend cultuurprofiel;
  • en een nog stevigere infrastructuur.

Organisaties en instellingen in Cultuurregio 025 kiezen er voor om meer en meer te werken vanuit het gedeelde belang. Sámen werken aan nieuwe uitdagingen van deze tijd, door personeel en kennis te delen, te investeren deskundigheid en te bouwen aan ontwikkelingen zoals digitalisering en verduurzaming. Ieder vanuit zijn eigen kracht en kwaliteit, in eenheid door verscheidenheid.