MuziekAkkoord Gelderland-Midden

photo by photographer

Muziek Akkoord Gelderland-Midden getekend

Op 17 juni ondertekenden de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard en Overbetuwe samen met het onderwijs, muziekverenigingen en (cultuur)organisaties uit de regio het MuziekAkkoord Gelderland Midden. Het MuziekAkkoord heeft als doel om ieder kind in regio Gelderland-Midden een kans te bieden om zich optimaal te ontwikkelen door structureel muziekonderwijs.

Muziek draagt bij aan de ontwikkeling van een eigen persoonlijkheid en versterkt de sociale binding. “En zo helpen we kinderen zich voor te bereiden op de maatschappij van de toekomt. Zo’n toekomst gunnen we elk kind.”

Méér Muziek in de Klas Lokaal Gelderland- Midden gaat aan de slag met onder andere deskundigheidsbevordering voor (vak)leerkrachten en podia voor talent binnen de regio.

“We willen het onderwijs inspireren en enthousiast maken. Hen ondersteunen in het muzikale aanbod om kinderen te laten exploreren en hun creativiteit te laten ontwikkelen. Vakintegratie is hierbij een belangrijk thema, maar ook de inzet van onze vakdocenten zien we als een belangrijke meerwaarde voor het verankeren van muziekonderwijs in het onderwijsprogramma.

Dit MuziekAkkoord wordt tevens benut als vliegwiel voor de andere kunsten. Samen werken met één doel voor ogen; betekenisvol en duurzaam muziekonderwijs voor alle kinderen in Overbetuwe, Lingewaard, Arnhem, Rheden en Renkum.

 

https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/nieuws/gelderland-midden/102581/#over-het-muziekakkoord