Madelon Kersten aan de slag bij de proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters

patroon - 025 Arnhem Nijmegen

Madelon Kersten aan de slag bij de proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters

De proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters heeft een nieuwe projectleider; Madelon Kersten. Zij is begin dit jaar aan de slag gegaan en zal zorgen voor een doorstart van de twee lopende deelprojecten:

  1. Zij zal een plan van aanpak uitwerken voor een platform waar kennis over publiek gedeeld kan worden. Het bouwen van het platform behoort niet tot de opdracht. De verwachting is dat zij voor de zomer het plan van aanpak zal presenteren aan de stuurgroep van de proeftuin.
  2. Het ontwikkelen en uitvoeren van een marketingactivatie die beoogt om publiek van de ene culturele instelling te verleiden een bezoek te brengen aan een andere culturele instelling of organisatie. Bij de ontwikkeling en uitvoering van dit concept zijn een aantal marketing experts van Arnhemse en Nijmeegse instellingen betrokken. Primair doel van die campagne is om te meten of we kunnen komen tot het uitwisselen van elkaars publiek. Dan gaat het om nieuw, extra publiek en niet om het wegtrekken van publiek van de ene instelling naar de andere. Het plan is dat de campagne nu wordt voorbereid en pas wordt ingezet als de publieksstromen weer op gang zijn.

De campagne van deze proeftuin staat volledig los van de publieksactie die in de afgelopen maanden is ontwikkeld door de marketeers van CNA x CNN. Die publieksactie is juist gericht op het zichtbaar maken van de culturele sector in de regio en een culturele beleving te bieden aan het publiek, nu door de coronamaatregelen de deuren van instellingen gesloten zijn.

Mocht je vragen hebben, kun je Madelon bereiken via: m.kersten@acbn.nl