Limes Werelderfgoed

Romeinse Limes op Wereld Erfgoed: mooie ontdekkingen in onze regio

Eind juli 2021 werd bekend dat de Romeinse Limes een begerenswaardig plekje op de werelderfgoedlijst van de UNESCO heeft gekregen. In onze regio zijn verschillende locaties betrokken en zijn een aantal highlights te bewonderen.

Jarenlange voorbereidingen hebben geleid tot de erkenning van de bijzondere historische waarde van de archeologische schatten die te vinden zijn langs het Nederlandse deel van de grens van het oude Romeinse Rijk. Hoogtepunten zoals het Romeinse ruitermasker, een bronzen bewijs van burgerrecht en de Godenpijler zijn te zien in Museum het Valkhof. Maar ook op minder bekende, zelfs verborgen locaties in onze regio kun je oog in oog staan met de historie van 2000 jaar geleden. Eén van die plekken is het Tempel|Kerk Museum in de Grote Kerk van Elst.

Ik woon mijn hele leven al in deze regio, maar ik heb nooit geweten wat een bijzondere plek daar te vinden is. Door de eeuwen heen, in allerlei culturen en godsdiensten zijn daar al heiligdommen geweest, die nu nog steeds  – laag op laag – zichtbaar zijn. Heel bijzonder zijn de overblijfselen van de twee Gallo-Romeinse tempels uit de eerste eeuw na Christus. Ik vraag aan Anneke Manche, voorzitter van de museumcommissie die het Tempel |Kerk Museum beheert en rondleidingen verzorgt, wat de plaats op de werelderfgoedlijst voor hen betekent.

“De reacties zijn over het algemeen positief. Het is geweldig dat we die erkenning hebben. Tegelijkertijd biedt het ook uit uitdagingen. Wij zijn een kleine organisatie, zonder officiële status van museum, bestaande uit een groep vrijwilligers. We streven wel naar meer bekendheid, maar wij kunnen geen grote massa’s geïnteresseerden verwerken. We willen graag deze bijzondere plek behouden, en daar heb je wellicht juist iets anders nodig dan grote groepen toeristen.  Onze ambitie is het museum authentiek te houden.

Anneke geeft aan dat deze erkenning zeker aanleiding is om als organisatie de ambities verder scherp te krijgen.  Er is bijvoorbeeld een gesprek gaande over verruiming van reguliere openingstijden en ook de bekendheid in het circuit van cultuureducatie aanbieders zou een impuls mogen krijgen. Daarvoor werkt het museum graag samen met andere erfgoedpartners in de cultuurregio 025.