Een nieuwe fase voor Cultuurregio 025

Een nieuwe fase voor Cultuurregio 025

Met ingang van 1 mei slaat Cultuurregio 025 een nieuwe weg in. De cultuurregio zal worden doorontwikkeld naar het Netwerk Cultuurregio 025. Alle instellingen uit de culturele sector van de regio zullen een bijdrage kunnen leveren en met elkaar de agenda van het netwerk bepalen. Netwerk Cultuurregio 025 wordt een belangrijke gesprekspartner van de Groene Metropool; de organisatie van de samenwerkende overheden in de 025-regio.

Met deze ontwikkeling doen we recht aan de behoefte van de sector om zelf de regie over de ontwikkeling van 025 ter hand te nemen en aan de belofte uit het Groeidocument om eerst succes te maken en daarna te delen. Iedereen uit de 025-regio kan aanhaken.

Afscheid van Margo Geers-Huntink

De ontwikkeling van het Netwerk Cultuurregio 025 houdt tevens in dat zowel de huidige stuurgroep en de rol van de 025-cultuurmakelaar eindigt per 1 mei. Margo Geers-Huntink legt per 1 mei haar taken neer en kijkt terug op een tijd die voor de sector veel beroering bracht. Corona maakte het ondenkbare tot werkelijkheid: een cultuursector die op slot ging.

“Deze regio heeft zoveel potentieel. We hebben de afgelopen 2 jaar door kunnen bouwen aan een brede samenwerking, en met name de verbinding met de instellingen uit de regio versterkt. Het is geen makkelijke opgave om dit in de komende tijd zo uit te bouwen dat het voor álle organisaties en instellingen een meerwaarde gaat opleveren. De sector is immers heel divers. Maar de uitdagingen waar we voor staan vragen om innovatie en slagkracht. Dat bereik je door kennis te delen, samen te werken en middelen en krachten te bundelen.”

Het initiatief ligt nu bij de stedelijke culturele netwerken CNA en CNN. Zij zullen de draad oppakken en de eerstvolgende regiobijeenkomst op poten gaan zetten.