Club Goud

foto: Masha Bakker

Club Goud: “Wij delen graag onze kennis over ouderenparticipatie”

Kunst en cultuur verbinden mensen. Met dat uitgangspunt zet de Nijmeegse Club Goud culturele activiteiten in voor oudereninclusie. Nu nog vooral op projectbasis, in de toekomst meer structureel. Er zijn al spin-offs in Eindhoven en Den Bosch. Telt Nederland in 2027 minstens 10 Clubs Goud?

In tien jaar als vrijwillig maatje bij locatie Boszicht van ZZG zorggroep in Nijmegen ging Moniek van Daal zich steeds meer betrokken voelen bij de seniorendoelgroep. Het raakte haar hoe veel ouderen hun tijd vaak alleen doorbrengen en het gevoel hebben niet meer mee te doen of zelfs een last te zijn voor hun familie. In hun eigen kleine wereldje lijkt de tijd stil te staan.

Moniek: “Meedoen hoeft toch niet zo moeilijk te zijn? dacht ik steeds vaker. Het begon bij mij te borrelen: kan ik kunst en cultuur combineren met vrijwilligerswerk en daarmee ouderen weer bij de maatschappij betrekken?”

Sprankelend

In 2017 richtte ze een stichting op en startte ze met fondsenwerving. Als communicatieprofessional snapte ze direct het belang van een goede basis: voldoende startsubsidie, wervelende pr en een vast team van vrijwilligers. Club Goud was geboren: een sprankelende naam voor een briljant initiatief.

Moniek: “Wij zijn er bepaald niet om ‘zielige mensen te helpen’. Met Club Goud willen we onze doelgroep, 65-plussers die een drempel ervaren om actief mee te doen, positief en gelijkwaardig benaderen. Culturele activiteiten lenen zich daar uitstekend voor. We zetten kunst en cultuur in als middel om vrijwilligers en senioren bij elkaar te brengen.”

Oudereninclusie

Inmiddels is ook projectleider Moniek Klabbers aangeschoven. Als cultuurscout voor de gemeente Nijmegen heeft ze een warm kloppend hart voor de sector: “Kunst en cultuur zijn altijd een mooie aanleiding voor ontmoetingen en gesprekken. We werken samen met lokale, regionale en soms ook landelijke culturele instellingen, zoals productiehuis Wintertuin, poppodium Doornroosje, cultuurhuis De Lindenberg, Museum Valkhof, het Noordbrabants Museum en het Van Gogh Museum. Zij hebben de belangrijke opdracht een inclusieve organisatie en sector te zijn. Door ze te koppelen aan woonzorgorganisaties kunnen deze organisaties oudereninclusie handen en voeten geven. Dat kan alleen met een enthousiast team van vrijwilligers. Én een denktank van 15 ouderen die kritisch meedenken.”

Gouden duo

Je zou ze een gouden duo kunnen noemen: Moniek van Daal met haar achtergrond in en affiniteit met de zorgsector en Moniek Klabbers op haar beurt voor de sector kunst en cultuur. Samen fungeren ze als tolk tussen twee sectoren die elkaar niet vanzelfsprekend weten te vinden en elkaars taal niet altijd spreken. Als intermediair koppelen ze zorgorganisaties aan culturele instellingen die iets willen betekenen voor ouderen.

Moniek van Daal: “Hierbij ook direct de uitnodiging aan professionals in kunst en cultuur: doe gerust een beroep op onze kennis van ouderenparticipatie en oudereninclusie: je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. En zeker niet in je eentje; samen krijg je veel meer voor elkaar.

Dat kan klein beginnen, door goed om je heen te kijken en gewoon eens bij jou in de straat aan te bellen bij een zorgorganisatie. Wij hebben voelsprieten in beide domeinen en inmiddels heel veel ervaring met wat werkt en wat minder goed werkt.”

Eindhoven en Den Bosch

Ambities zijn er volop. Er ligt een doorwrocht meerjarenplan en er zijn plannen voor meer Clubs Goud, net als in Eindhoven en Den Bosch: “Wij willen echt innovatief zijn in oudereninclusie en werk maken van ouderenparticipatie. Bij innovatie hoort experimenteren, ontdekken, de ruimte krijgen om te testen. Altijd met als doel ouderen bij de samenleving te betrekken. Het toegankelijk maken van kunst en cultuur kan daarin een belangrijke rol spelen.

We dromen van een Club Goud in tien Nederlandse steden in 2027. Sowieso trekken we ons weinig aan van stads- of provinciale grenzen. Het gaat erom waar welke kennis zit. En die kennis vervolgens inzetten voor de hele regio.”

Meer lezen? www.clubgoud.com

Interview: Nicole Beaujean | N.B. tekst & advies