Arnhems Steunpakket 2022-2023

foto: Arno Zeeman

Arnhems Steunpakket voor cultuur 2022-2023

Gemeente Arnhem heeft haar steunpakket voor de culturele en creatieve sector opnieuw geactualiseerd in verband met de voortdurende corona maatregelen. De maatregelen van het steunpakket concentreren zich op makers, transitie& innovatie en huisvesting. Zo wordt o.a. het budget voor de Stroomversneller verhoogd, wordt voor de regeling Producties, Evenementen en Festivals het subsidieplafond verhoogd en worden er middelen vrijgemaakt voor een meerjarenvoorziening voor een klein podium voor beeldende kunst. Wil je meer weten over alle maatregelen die de gemeente Arnhem heeft getroffen en wat dat voor jou kan betekenen? Download hier alle informatie.

Wat hieraan vooraf ging

In december 2020 en in april 2021 heeft de gemeente Arnhem twee keer een pakket aan maatregelen genomen om de culturele sector te ondersteunen, wetende dat de coronacrisis grote impact heeft op de culturele en creatieve sector en dat de gevolgen hiervan nog lang merkbaar en voelbaar zijn. Daarbij volgden zij drie pijlers: hulp bieden bij nood, ondersteunen tijdens de overgangssituatie en werken aan transitie & innovatie.

Noodsteun

Het is inmiddels is duidelijk dat door het grillige verloop van de pandemie de drie pijlers onder onze maatregelen zich niet lineair laten volgen. Hadden we gehoopt ons dit jaar in de fase van overgang en transitie te bevinden, de werkelijkheid is dat ook nu nog steeds noodsteun nodig is. Gemeente Arnhem blijft hiervoor dan ook de middelen uit het steunpakket van april 2021 voor exploitatietekorten bij de basis- en meerjarenvoorzieningen reserveren.

Langere termijn

Er zijn in de coronaperiode veel ideeën ontstaan in de sector over het bereiken van publiek, het ontwikkelen van andere verdienmodellen en samenwerkingsverbanden, en innovaties in het produceren van kunst en cultuur. Daarnaast is het belangrijk dat er voor kunstenaars en makers meer mogelijk­heden komen om opdrachten te genereren en eigen projecten te ontwikkelen. Ook moet er voldoende ruimte zijn waar zowel gewerkt als gepresenteerd kan worden, ook voor de vele amateurkunstbeoefenaars in de stad.

www.arnhem.nl/stad_en_wijken/subsidies_organisaties/Subsidies_kunst_en_cultuur