Versterking keten theater en jeugdtheater

Versterking keten theater en jeugdtheater in Nijmegen en regio

In 2020 zijn er twee onderzoeken op het gebied van theater verricht. Een onderzoek betrof de versterking van het lokale theaterklimaat en werd in opdracht van de Gemeente Nijmegen uitgevoerd naar aanleiding van het advies van de gemeentelijke Commissie Groei; zij constateerden dat het culturele landschap voor de disciplines theater en dans versnipperd is en versterkt zou mogen worden. Het tweede onderzoek werd in opdracht van de Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen uitgevoerd en had de invulling van de functie jeugdtheater in de provincie Gelderland als onderwerp. Een aanleiding van het onderzoek was het wegvallen van Jeugdtheater Kwatta uit de BIS.

Afgelopen zomer zijn beiden rapporten voorgelegd aan de Nijmeegse Gemeenteraad. Hierbij is ook het vervolg van het proces geschetst.

Alhoewel beiden onderzoeken een andere insteek kennen, zijn er in de conclusies overeenkomsten op de hoofdlijnen. De ontwikkeling van een sterk theaterklimaat in Nijmegen kan niet los worden gezien van de keten van makers, podia en kunstopleidingen in de regio. Het belang van een sterk regionaal netwerk wordt door beiden onderzoeken onderschreven en in dit licht wordt ook de 025-Proeftuin ‘Netwerk Jeugdtheater en dans’ als voorbeeld genoemd voor een samenwerkingsvorm waarbij makers en podia samen als versneller van ontwikkelingen fungeren.

Voor het vervolg wil de Gemeente Nijmegen sturen op een sterker en zichtbaarder netwerk theater in Nijmegen, met duurzame verbindingen naar cultuurregio 025 en de provincie. In het bijzonder leggen zij de focus op innovatie en kwaliteit in de theaterketen. Daarbij wordt gedacht aan talentontwikkeling en aan ontwikkeling en experiment in de theaterketen, door bijvoorbeeld theater aan vraagstukken of opgaven van andere domeinen te verbinden.

De vervolgstappen zullen samen met de theatersector verder worden vormgegeven. Een voorstel zal worden uitgewerkt in nauwe samenwerking met de theatersector. Het voorstel moet passen bij wat Nijmegen te bieden heeft op het gebied van theater. Daarbij zal ook aansluiting worden gezocht met het in de maak zijnde visiestuk van de Provincie over hoe zij het vervolg ziet op jeugdpodiumkunsten in Gelderland. De verwachting is dat in die plannen ruimte is voor Nijmegen om aan te haken op het provinciale netwerk van jeugdpodiumkunsten.

 

Meer lezen?

BMC: ‘Uitwerking invulling functie jeugdtheater’

Blueyard: ‘Er zit muziek in theater’

Commissie Groei: Reactie op rapport ‘Er zit muziek in theater’

Brief aan de gemeenteraad: Versterking keten theater en jeugdtheater in Nijmegen en Gelderland