Update proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters

Goede samenwerking kan het publieksbereik voor de culturele sector vergroten.

Sinds begin van dit jaar is Madelon Kersten begonnen als projectleider van de proeftuin Publiekskennis en Smaakclusters, één van de tien proeftuinen die is uitgezet door de gemeenten Arnhem en Nijmegen om samenwerking in de culturele sector te versterken.

Madelon is er van overtuigd dat een goede samenwerking het publieksbereik voor de culturele sector kan vergroten. “Onder andere door datadeling, een publiekscampagne en de kennis over klantgroepen kunnen we de markt beter segmenteren, wat kansen biedt ter vergroting van de bekendheid en deelname aan het culturele leven in cultuurregio 025.”

Voor deze Proeftuin wordt samengewerkt met een werkgroep van culturele instellingen uit Arnhem en Nijmegen, waaronder Musis & Stadstheater, Rozet, Toneelgroep Oostpool, Museum Het Valkhof, Bibliotheek Gelderland-Zuid, De Lindenberg en Stadsschouwburg en De Vereeniging. Samen bepalen zij welke kruisbestuivingen er passen bij de doelgroepen / bezoekerstypes van de instellingen. Na die bepaling wordt een publiekscampagne ontwikkeld om de doelgroepen warm te maken voor een bezoek aan de ander. “We hopen in het najaar de publiekscampagne te kunnen realiseren. Nu staat alles nog on hold, vanwege de coronamaatregelen.”

Daarnaast praten we over de diverse bestaande databases en hoe we dit vorm kunnen geven voor een grotere dekking dan individueel per instelling. “Ik zie dat over het delen van gegevens nog veel misverstanden bestaan. Met name over de beperkingen in het kader van de AVG. Daarom onderzoek ik de mogelijkheden om onze kennis, specifiek over dit onderwerp te verbeteren, zodat we weten wat wel en niet kan.”

Omdat kennisdeling belangrijk is binnen cultuurregio 025 houden we je over een vervolg op de hoogte. Mocht je tussentijds vragen hebben, kun je contact opnemen met Madelon via m.kersten@acbn.nl