Terugblik: 025 meetup 3 november

foto: Elske Nissen

Terugblik meetup 3 november

Eindelijk konden we elkaar weer fysiek ontmoeten. Geen online event of zoom meeting, maar weer live in gesprek met elkaar. Alhoewel de tijd kort was, zijn er veel ideeën ontstaan, nieuwe samenwerkingen geboren en spannende vragen gesteld.

De rol van kunst en cultuur voor een duurzame toekomst: Wat zou je anders willen doen?

Tessa Kramer nodigde ons uit om te onderzoeken welke ongemakkelijke onderwerpen niet worden uitgesproken. Welke vragen worden niet gesteld? Daar ligt vaak het aanknopingspunt om een ander gesprek te voeren met elkaar, waardoor de ruimte groter wordt, en nieuwe mogelijkheden worden ontdekt.

“Tijd nemen en vertragen. Dat is vaak heel lastig. Maar het is hard nodig om te doen om inzicht te krijgen in wat écht belangrijk is.”

Uit de werksessies kwam een flinke stapel ideeën waar we een zestal thema’s uit kunnen halen: :

  • BEWUSTWORDING BIJ PUBLIEK – duurzaamheid als onderwerp voor voorstellingen, exposities, films etc.
  • VERTRAGEN – tijd en ruimte maken om te reflecteren, innoveren en experimenteren
  • VOORBEELDFUNCTIE –  transparant zijn over de keuzes die je maakt en input vragen van het publiek
  • DUURZAAMHEIDSLOKET – een kenniscentrum over circulair werken in de cultuursector
  • DE VOLGENDE GENERATIE – laat jongeren aan het woord en laat hen (ongemakkelijke) vragen stellen
  • CROSSOVERS – op basis van gemeenschappelijke doelen samenwerken met andere kunstdisciplines en wetenschap, onderwijs, techniek, natuur, welzijn etc.

Heel graag horen we van jou wat jij het meest belangrijk vindt om verder mee aan de slag te gaan. Hiervoor hebben een enquete ingericht met één vraag: wat zijn voor jou de belangrijkste thema’s om verder aan te werken. KLIK HIER om jouw voorkeur aan te geven.