Kunstplatform Derde Wal

foto: Masha Bakker

“Wij zien alleen maar subsidiegrenzen”

Kunstplatform Derde Wal, Nijmegen:

“In de kunst bestaan geen landsgrenzen, laat stáán stadsgrenzen. De enige grenzen komen bij de subsidieverstrekkers vandaan.” Ferme woorden van Robbie Driessen en Peer Vink, roergangers bij Derde Wal: platform voor experimenten met beeldende kunst in de publieke ruimte.

De stichtingnaam stamt uit 2010 en verwijst naar de startlocatie aan de Nijmeegse Derde Walstraat. Robbie Driessen: “Ons centrale ontwikkeltraject heet Social Aspects. Elk jaar brengen we een diverse groep kunstenaars samen met één opdracht: reageer op de publieke ruimte van de regio Nijmegen/Arnhem. Tijdens dit jaartraject ontmoeten kunstenaars elkaar, delen ze kennis en ontdekken ze de openbare ruimte als werkveld.

In een ‘normaal’ jaar kent dit ontwikkeltraject zes presentatieweekends in de vorm van ‘Acts’. Dit coronajaar beleeft Social Aspects in het laatste weekend van september zijn apotheose. Dan tonen de kunstenaars de eindpresentaties van hun eigen onderzoek op 11 locaties in Nijmegen.

 

Subsidiestromen

Nijmegen dus ― weliswaar woon- en werkplaats van zowel Robbie als Peer en thuisbasis van Derde Wal. Maar was het idee niet juist om zichtbaar te zijn in de publieke ruimte van heel Gelderland?

Peer Vink: “Absoluut. En wat ons betreft ook nog wel buiten onze provincie. Maar we zitten in Nederland nogal vast in een systeem van subsidiestromen. Vanuit onze standplaats Nijmegen ontvangen we elk jaar een flinke gemeentelijke bijdrage. Voor presentaties ín de stad, welteverstaan.

Zelf zien wij geen grenzen voor de kunst; geen stadsgrenzen en geen landsgrenzen. En al helemaal niet tussen Arnhem en Nijmegen: die twee rivieren zijn voor ons geen enkel issue. Maar deze hokjesgeest maakt dat wij voorlopig vooral actief zijn in Nijmegen zelf.”

 

Kruisbestuiving

“Met Derde Wal lopen we ook tegen andere kunstmatige grenzen aan,” aldus Robbie. “Om subsidie te verkrijgen moeten wij ons beperken tot beeldende kunst: schilderen, videokunst, installaties, performances, geluidskunst, beeldhouwen. Wij zouden de kunst graag breder trekken, door samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld architecten of sociologen. Zo faciliteer je interessante kennisoverdracht en kruisbestuiving. Ons advies: gooi de subsidiegrenzen open en trek de kunst breder. Daar worden we allemaal beter van.”

 

Ons kent ons

Behalve het jaarlijkse Social Aspects organiseert Derde Wal projecten onder de noemer Alle Ruimte. Zo is Arnhemse grafisch ontwerper Dana Dijkgraaf bezig met het vergroeningsproject Klif in Lent, waarbij ook de bewoners worden betrokken.

Peer: “We werken al jaren samen met Festival De Oversteek. De Gelderse kunstensector beslaat een klein netwerk; ons kent ons. Veel collega’s zien we terug op het festival. Cultuurregio 025, als overkoepelende club van culturele organisaties, makers en overheden uit de regio, kan ook een mooie netwerkrol spelen.”

 

Romeinen

Terug naar de missie van Derde Wal: het artistiek potentieel van de publieke ruimte verbinden met de grenzeloze verbeelding van de kunstenaar.

Robbie: “De openbare ruimte is van ons allemaal. Ooit zwaaiden de Romeinen de scepter in Nijmegen, oudste stad van Nederland. Zij verfraaiden Noviomagus met tempels, pleinen, badhuizen, amfitheaters. Waarom is die verfraaizucht verdwenen? En wat hebben we ervoor teruggekregen? Bewakingscamera’s en pinautomaten. Wij vinden het jammer dat burgers en ondernemers nauwelijks nog het initiatief nemen om de buitenruimte aan te kleden.

De openbare ruimte kent geen drempels voor kunst, zoals een museum of een galerie. De Acts van Social Aspects zijn vrij toegankelijk voor wie ze maar wil zien.”

 

www.derdewal.nl

 

interview: Nicole Beaujean | N.B. Tekst & Advies