Creatief Arnhem wil zichtbaarheid vergroten

Creatief Arnhem wil zichtbaarheid en slagkracht vergroten

Hoewel by far de grootste werkgever van Arnhem komt de creatieve sector in deze stad veel te weinig voor het voetlicht. Creatieve ondernemers zitten zelden bij beleidsmakers aan tafel en praten nauwelijks mee over politiek-economische kwesties. De prille beweging Creatief Arnhem is vastbesloten daar verandering in te brengen.

Een kwart van alle Arnhemse bedrijven bestaat uit creatieve ondernemingen. Samen zorgen zij voor meer dan tien procent van de totale Arnhemse werkgelegenheid. Daarmee is de creatieve sector de grootste werkgever in Arnhem. Laat dat even tot je doordringen.

Hoe is het mogelijk dat overheden, beleidsmakers, kennisinstellingen en andere lokale bedrijven zich daar zo weinig van bewust zijn? En ja, de sector is niet te beroerd om de hand in eigen boezem te steken: creatieve ondernemers moet zélf hun stem laten horen. Liefst als collectief, vanuit één centraal aanspreekpunt.

Versnipperd landschap

Vier Arnhemse makersclubs hebben deze handschoen opgepakt: OPA (Ontwerp Platform Arnhem), DOCKS (ondernemersvereniging van het Modekwartier), creatieve broedplaats Coehoorn Centraal en Rijndistrict.

Riëlle Schoeman, programmacoördinator bij OPA: “De creatieve industrie wordt gek genoeg niet als integrale sector gezien. Deels snappen we dat: het is ook best een versnipperd landschap waarin heel veel mensen actief zijn, ieder met hun eigenheid. Bovendien ligt het niet in de aard van creatieve ondernemers om op lange termijn over beleid te denken; zij deinen eerder mee op de tendens van de maatschappij. Beleidsmakers en creatievelingen spreken dus een andere taal. Om van invloed te kunnen zijn en onze stem te laten horen, wil Creatief Arnhem die verschillende talen en werkwijzen beter op elkaar laten aansluiten.”

Need to have

Tom Kortbeek, medeoprichter van Fillip Studios, gevestigd in Coehoorn Centraal: “Creatief Arnhem heeft vooralsnog vier speerpunten geformuleerd:

  • Meer zichtbaarheid en aandacht voor alles wat Arnhemmers uit de creatieve sector te bieden hebben
  • Meer economische verbindingen met andere sectoren in de stad
  • Meer toekomstbestendige werklocaties voor ondernemers uit de creatieve sector
  • Meer organisatorische slagkracht binnen de creatieve sector voor een sterkere stem in de regionale politiek

Zo zouden wij graag zien dat een wethouder belast wordt met een aparte portefeuille voor de creatieve sector. Citymarketing is wel enorm gericht op Arnhem als makersstad, maar we missen belangenvertegenwoordiging.

Onze toegevoegde waarde voor de stad moet echt meer zichtbaar en meer gewaardeerd worden. De creatieve sector is voor Arnhem niet zozeer nice to have, maar need to have.”

Postercampagne

Creatief Arnhem staat nog in de kinderschoenen, maar is al begonnen het juiste verhaal bij de juiste mensen voor het voetlicht te brengen. Zo loopt er een postercampagne in de stad en vindt op regelmatige basis overleg plaats over de volgende stappen. Tom Kortbeek: “We nodigen creatieve collega’s van harte uit om mee te denken en mee te doen. We zijn niet voor niets ondernemers: ideeën genoeg, toch?”

Meedoen? Meld je aan op wij@creatiefarnhem.nl

Of volg Creatief Arnhem op Instagram: @creatiefarnhem

 

Interview: Nicole Beaujean | N.B. tekst & advies