Check de kennisbank: Code Diversiteit

foto: Joost Klapmuts

Check de kennisbank: Code Diversiteit en Inclusie

Er is behoefte om in het 025 netwerk meer kennis te delen. Daarbij is al veel kennis en informatie is verzameld in de verschillende kennisbanken.

Drie organisaties, één kennisbank voor de culturele sector

Misschien niet bij iedereen bekend, maar zowel Schakel025, Cultuur Academy en het Poppunt Gelderland werken aan actuele kennisbanken, die daar waar relevant, ook gedeeld worden en verwijzen naar elkaar. Zo ontstaat er door een gezamenlijke inspanning een grote digitale bibliotheek van artikelen, die aansluit bij de behoeften van de culturele sector.

Omdat dit nog niet bij iedereen bekend is, zullen we de komende maanden regelmatig een thema van de kennisbank uitlichten.

 

UITGELICHT: Code diversiteit

De Code Diversiteit en Inclusie is een gedragscode die gericht is op het vergroten van de diversiteit, inclusiviteit en toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector. Het is opgesteld door mensen vanuit dit werkveld en bedoeld om anderen inzichten en tips te geven over hoe om te gaan is met dit onderwerp. Het helpt je om de cultuursector gelijkwaardig en toegankelijk te maken voor makers, producenten, de mensen die werkzaam zijn in de branche en voor het publiek. Daarnaast ondersteunt het beleidsmakers en brancheorganisaties bij het uitzetten van de lijnen.

Wil je praktisch aan de slag, dan bieden Cultuur Academy en Schakel025 een programma aan voor iedereen die bezig is met het implementeren van doelstellingen op het gebied van diversiteit en inclusie in een organisatie en daar wel wat hulp bij kan gebruiken. Lees verder.

Meer lezen over de Code Diversiteit & Inclusie: klik hier.

 

Oproep

Mis je informatie? Of zou je een bepaald onderwerp verder uitgewerkt willen zien, laat het ons weten! De kennisbank wordt er alleen maar nog rijker van.

Heb je vragen, neem contact met Merel Burghouwt: merel@schakel025.in